ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TERMINOLOGIE

G-SKIN is een commerciële entiteit van G-TEAM SARL

De privé klant: ieder persoon dat de website gebruikt, zei het enkel voor navigatie of voor het plaatsen van een bestelling of aankoop.

De professionele klant: ieder persoon, bedrijf of ander dat toegang heeft tot de prijzen voor professionals.

De klant: overkoepelende term voor privé en professionele klant.

ARTIKEL 2: ALGEMEENHEDEN

De klant geeft aan kennis genomen te hebben op het moment van de aankoop, van de specifieke verkoopvoorwaarden die opgenomen zijn op de website van G-SKIN et verklaard deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Deze AVV regeren de contractuele relaties tussen G-SKIN en de klant, waarbij de twee partijen deze zonder voorbehoud aanvaarden. Deze AVV hebben de overhand ten opzichte van alle andere condities die in elk ander document naar voren zouden komen, behalve wanneer dit op voorhand, duidelijk (lees geschreven) vermeld staat.

Deze AVV definiëren de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van online verkoop, door G-SKIN voorbehouden aan professionele en privé klanten.

De klant verklaard daar kennis van genomen te hebben en de rechten en verplichtingen die daaraan verbonden zijn aanvaard. Iedere bestelling wordt volgends deze voorwaarden afgesloten.

ARTIKEL 3: BESTELLING EN PRIJSREGELING

3.1. De klant heeft de mogelijkheid om via internet te bestellen op www.g-skin.com

3.2. De professionele klant moet een professionele verkoper zijn om toegang te krijgen tot de tarieven en condities die tot hun beschikking staan. De klant moet een professioneel account aanmaken dat al dan niet door G-SKIN goedgekeurd zal worden.

De particuliere klant heeft vrije toegang tot de publieke online catalogussen.

3.3. Geen enkel minimum aankoopbedrag werd opgesteld.

3.4. De klant verklaard zijn/haar volledig bekwaamheid voor het gebruiken van het gekozen betaalsysteem et dat dit systeem toegang verleend tot voldoende fondsen voor het dekken van de aankoop.

3.5. Door op het icoontje « bestellen » te klikken bij het bestellingproces, en na het nakijken van het « winkelmandje », indien nodig de bestelling aangepast te hebben, verklaard de klant, vrij en zonder voorwaarden akkoord te gaan met de AVV. Bij het klikken op « plaats de bestelling » vragen wij om de AVV te lezen en te aanvaarden. Na het bevestigen van de bestelling, zal de klant de bestelling definitief bevestigen door het kiezen van de betaalmogelijkheid. G-SKIN bevestigd systematisch de bestelling van iedere klant, waarna ook de verzending via e-mail door middel van het e-mailadres dat ingevuld werd in het persoonlijk account van de klant.

3.6.1. Voor de professionele klant wordt de prijs van ieder artikel ex-BTW aangeduid. De verzendkosten worden voor de uiteindelijke bevestiging van de bestelling bekend gemaakt. Het bedrag van de BTW wordt voor de uiteindelijke bevestiging van de bestelling bekend gemaakt.

3.6.2. Voor de particuliere klant, wordt de prijs van ieder artikel BTW-in aangeduid. De verzendkosten worden voor de uiteindelijke bevestiging van de bestelling bekend gemaakt.

3.7. Het door de klant niet respecteren van de verplichtingen die in de AVV opgenomen zijn, en in het bijzonder over de betaling, kan de toegang tot de aanschaf van G-SKIN producten ontnemen, zelfs tot het sluiten van het account volgens de zwaarte van de feiten, onverminderd eventuele schade waar G-TEAM SARL mee te maken zou kunnen hebben. Daardoor kan G-SKIN iedere bestelling van een klant met wie een procesvoering zou bestaan te weigeren. G-SKIN heeft het recht om professioneel account al dan niet te accepteren.

3.8. G-SKIN heeft het recht om een bestelling van een klant wie een vorige bestelling deels of volledig onbetaald heeft gelaten of met wie een procesvoering zou bestaan, niet te leveren.

3.9. G-SKIN heeft het recht om verkooppunten te kiezen.

3.10. De professionele klant moet ons informeren over iedere verandering van activiteit.

ARTIKEL 4: BETALINGSMOGELIJKHEDEN

De transacties die op de website doorgevoerd worden, zijn beveiligd door het betalingssysteem van HiPay. Alle informatie dat wordt gedeeld tijdens de betaling is gecodeerd a.d.h.v. het SSL protcol. Des gegevens kunnen niet achterhaald, onderschept of door derden gebruikt worden. Deze worden ook niet in ons systeem opgeslagen. Daardoor heeft G-SKIN nooit, tijdens de gehele aankoopprocedure, weet van de bankgegevens van de klant. G-SKIN werkt in eer en geweten om de veiligheid van de online aankopen op de website te garanderen. Voor meer informatie over HiPay kunt u hun website bezoeken (www.hipay.com). De online aankopen worden via het beveiligd betalingsplatform HiPay doorgevoerd.

Er zijn verschillende betaalmogelijkheden beschikbaar:

4.1 Betaling met bankkaart: de bankkaarten die momenteel geaccepteerd worden:

De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd en de bestelling als effectief beschouwd wanneer de betaling door de betaaldiensten wordt bevestigd. G-SKIN heeft met HiPay voor een performant veiligheidssysteem gekozen. G-SKIN heeft nooit toegang tot de persoonlijke gegevens i.v.m. de betaalmogelijkheden. Enkel HiPay heeft toegang tot deze gegevens, welke niet voor derden toegankelijk zijn. G-SKIN heeft het recht om een bestelling te annuleren of on hold te zetten wanneer een betaling niet aanvaard wordt door de bankinstanties van de klant.

4.2 Betaling via overschrijving/Bancontact: iedere betaling via overschrijving moet gedaan worden op volgende bankrekening:

Rekeninghouder: G-SKIN

Adres: 22 Rue de l’Industrie –L-8399 Windhof Luxembourg

Bank : BGL BNP PARIBAS

Stad : LUXEMBOURG

IBAN : LU31 0030 4416 0402 1000

BIC : BGLLLULL

Communicatie : de nummer van de bestelling moet aangeduid worden bij de betaling.

Vergeet bij de overschrijving niet te melden dat het een Europese overschrijving moet zijn en dat de kosten gedeeld worden. Op die manier, als de juiste IBAN- en BIC-nummers ingevuld zijn, zullen er geen kosten optreden.

4.4. Betalingscondities:

4.4.1. Voor de particulier: De zending vertrekt pas wanneer het voltallig bedrag overgemaakt is.

4.4.2. Voor de professional: Wanner de factuur op de vooropgestelde datum niet betaald is (zie pro-forma of factuur), zal het bedrag van de factuur met 12% toenemen binnen de 30 dagen na de vooropgestelde datum, zonder formele kennisgeving en met een toelage van 15%, met een minimum van 75€, wat overeenkomt met de nadelen voor G-SKIN en de administratieve kosten die daaraan gelinkt zijn. De niet betaling van een factuur binnen de 30 dagen, geeft recht op de onmiddellijke verschulding en in alle recht van het bedrag van alle andere, zelfs voor diegene die niet verlopen zijn. 

ARTICLE 5: DOUANERECHTEN:

Iedere bestelling dat op de website geplaatst werd en dat buiten de EU geleverd wordt, kan extra kosten hebben, zoals douanerechten die betaald moeten worden bij de levering.

De douanerechten en andere kosten i.v.m. de levering van een bestelling worden door de klant verhandeld en zijn van zijn/haar verantwoordelijkheid. G-SKIN is niet verplicht om na te vragen en de klant de informeren van welke douanerechten en belastingen van kracht zijn. Om deze te weten te komen, moet de klant zich informeren bij de verantwoordelijke competenties van het desbetreffende land.

ARTIKEL 6: PROMOTIES EN KLANTVOORDELEN

Klantvoordelen en promoties van G-SKIN hebben geen invloed op transportkosten, tenzij de promotiecode specifiek voor deze kosten voorzien is. Dit zijn voordelen die buiten promoties en speciale voordelen gebruikt kunnen worden (behalve wanneer anders gespecifieerd). De klantvoordeelcodes zijn niet combineerbaar met andere klantvoordeelcodes of promoties (behalve wanneer anders gespecifieerd).

ARTIKEL 7: LEVERING

De leveringen worden door een van G-SKIN onafhankelijke partij verzorgd.

7.1. Leveringsadres: De bestelling wordt naar de plaats verzonden dat door de klant werd aangeduid tijdens het bestellingproces. De kosten kunnen wijzigen t.o.v. de plaats van de levering.

Deze kosten kunnen niet betwist worden, daar deze toegelicht werden bij het afhandelen van de betaling.

Alle leveringen worden per e-mail aangekondigd en kunnen gevolgd worden met de trackingcode van de transporteur.

Bij de verzending van een bestelling, is er een originele factuur online beschikbaar, waar de leveringskosten inbegrepen zijn. Bij een deelse verzending, wordt een borderel toegevoegd met de in deze verzending aanwezige producten.

7.2. Levertermijn: De levertermijn wordt toegelicht bij de bestelling van het product, voor de uiteindelijke goedkeuring van de bestelling.

7.3. Vertraging van of geen levering: In dit geval kan de klant de klantendienst van G-SKIN contacteren, waarvan de contactgegevens onder de rubriek « contact » van de website staan.

7.4. Deelse levering: De klant zal via e-mail worden ingelicht over een deelse levering van een bestelling. Een volgende e-mail zal worden verstuurd om te informeren over de zending van de rest van de bestelling.

7.5. Afgeronde levering: Iedere levering is afgerond zodra de bestelling bij de klant aangeboden werd, door de transporteur, met het controlesysteem dat door de transportmaatschappij gebruikt wordt, of via een door de 2 partijen getekend borderel.

De klant moet de staat van de zending zelf nakijken alsook zelf terughouden en indien nodig een gerechtvaardigde vordering formuleren of het pakket niet aanvaarden mocht dit pakket mogelijk geopend zijn of sporen van beschadiging bevatten. Terughoudingen en vorderingen moeten binnen de drie dagen na levering van de G-SKIN bestelling a.d.h.v. een aangetekende brief t.a.v. de transporteur met bericht van ontvangst gestuurd worden. Tevens wordt een kopie naar G-SKIN gestuurd.

7.6. Informatie over de leveringsvoorwaarden: verloren pakket. G-SKIN bestellingen worden met een trackingcode verzonden. De klant wordt bij vertrek van het pakket onmiddellijk geïnformeerd.

Mocht de klant 6 dagen na de verzending geen informatie over de bestelling hebben, moet deze G-SKIN contacteren. Wanneer de transporteur geen spoor blijkt te hebben van het pakket, zal G-SKIN bij de transporteur een onderzoek opstarten. De klant krijgt dan een e-mail om te informeren over de start van een onderzoek. De uiteindelijke antwoordtermijn van transporteurs aan G-SKIN is meestal om en bij de 30 werkdagen.

Als het pakket teruggevonden wordt, zal het naar de klant gestuurd worden : de procedure loopt dan zijn normale gang verder.

Wanner het pakket als verloren wordt verklaard, zal G-SKIN de klant hiervan op de hoogte brengen en wordt eenzelfde pakket zo snel mogelijk opgestuurd.

ARTIKEL 8: VOORRAAD: BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

Op iedere productbeschrijvingsfiche staat de staat van voorraad. Deze wordt door G-SKIN in realtime opgevolgd.

In het geval dat een deel of alle bestelde producten na bestelling niet meer op voorraad zijn, zal de klant via e-mail geïnformeerd worden over een deelse levering of annulatie van de bestelling. In het geval dat het product niet leverbaar is, heeft de klant de volgende mogelijkheden:

ARTIKEL 9: TEVREDEN OF TERUGBETAALD GARANTIE EN INTREKKINGSRECHT VOOR PARTICULIERE KLANTEN

Alle producten genieten van de tevreden of terugbetaald garantie gedurende 14 dagen na levering of afhalen van de producten, op uitzondering van gesoldeerde artikelen of producten die tijdens een speciale verkoop (VIP verkoop, flash, privé, …) werden gekocht, of met gebruik van een code of een promotie, die enkel 7 dagen intrekkingsrecht genieten.

Enkel de producten die in hun originele verpakking en in de originele staat (verpakking, labels, etiketten, …) worden teruggestuurd zullen aanvaard worden. Dat wil zeggen dat producten die gewassen, gedragen, beschadigd door nalatigheid of ongepast handelen niet aanvaard zullen worden.

 

9.1. Een tegoedbon

Tegoedbonnen zijn 12 maanden na emissie geldig.

De tegoedbon wordt in het account van de klant vermeld. Deze wordt automatisch als betaalmogelijkheid voorzien bij de volgende bestelling. Als het bedrag van de bestelling lager is dan de tegoedbon, zal G-SKIN dat bedrag na de bestelling op het account van de klant plaatsen.

Iedere aankoop a.d.h.v. een tegoedbon kan enkel terugbetaald worden ter waarde van het effectief per bankkaart betaald bedrag en bij emissie van een nieuwe tegoedbon voor het nog te betalen saldo, zal deze nieuwe tegoedbon enkel zolang als de oorspronkelijke tegoedbon geldig zijn.

9.2 Terugbetaling

G-SKIN engageert zich om maximaal 30 dagen na ontvangst van het retour de klant terug te betalen.

9.3 Retourkosten

De klant wordt geacht de bewijzen van een retourzending bij te houden. Dit impliceert date en retourzending a.d.h.v. een aantekenden zending plaatsvindt, of via elk ander middel waarbij de zending gedateerd kan worden. Retourkosten zijn voor de klant, welke de wijze van zending kan kiezen. In het geval waarbij G-SKIN in de fout is gegaan (zoals een fout bij het klaarmaken van de zending) zal G-SKIN een tegoedbon opmaken ter waarde van de retourkosten zoals op de door de transporteur afgegeven factuur vermeld staat, dat door de klant aan G-SKIN moet bezorgd worden, via e-mail binnen de limieten van de verzendkosten van de eerste zending.

ARTIKEL 10: AFTERSALES VOOR PROFESSIONELE KLANT

10.1. Modaliteiten: Buiten de hieronder genoemde uitzonderingen en speciale verkopen zoals einde collecties, genieten alle producten van een aftersalesservice.

10.2. Voor de retourzending van een product, moet de klant zijn intentie kenbaar maken via de « contact » rubriek op de G-SKIN website, of via telefoon, via de commerciële dienste of direct via de zending.

10.3 Dit recht wordt uitgeoefend door retourzending naar G-SKIN aan volgend adres: 22, Rue de l’Industrie – L-8399 Windhof, Luxembourg.

10.4 De klant wordt geacht de bewijzen van een retourzending bij te houden. Dit impliceert date en retourzending a.d.h.v. een aantekenden zending plaatsvindt, of via elk ander middel waarbij de zending gedateerd kan worden.

10.5 Reparatie of uitwisseling van een product wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de aftersales aanvraag afgehandeld. Reparatiekosten kunnen toegerekend worden t.o.v. de te verrichten reparatie(s). Deze deadlines kunnen volgens de beschikbare voorraad variëren. In dergelijke gevallen wordt de klant daarvan op de hoogte gebracht. Een idee van de bedragen kan via e-mail of telefonisch contact verkregen worden.

10.6 Voor de reparatie zal G-SKIN een e-mail sturen om de reparatiekosten te bevestigen.

ARTIKEL 11: AFTERSALES VOOR DE PARTICULIER KLANT

11.1 Modaliteiten: Buiten de hieronder genoemde uitzonderingen en speciale verkopen zoals einde collecties, genieten alle producten van een aftersalesservice.

11.2. Voor de retourzending van een product, moet de klant zijn intentie kenbaar maken via de « contact » rubriek op de G-SKIN website, of via telefoon, via de commerciële dienste of direct via de zending.

11.3 Dit recht wordt uitgeoefend door retourzending naar G-SKIN aan volgend adres: 22, Rue de l’Industrie – L-8399 Windhof, Luxembourg.

11.4 De klant wordt geacht de bewijzen van een retourzending bij te houden. Dit impliceert date en retourzending a.d.h.v. een aantekenden zending plaatsvindt, of via elk ander middel waarbij de zending gedateerd kan worden.

11.5 Reparatie of uitwisseling van een product wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de aftersales aanvraag afgehandeld. Reparatiekosten kunnen toegerekend worden t.o.v. de te verrichten reparatie(s). Deze deadlines kunnen volgens de beschikbare voorraad variëren. In dergelijke gevallen wordt de klant daarvan op de hoogte gebracht.

11.6 Voor de reparatie zal G-SKIN een e-mail sturen om de reparatiekosten te bevestigen.

ARTIKEL 12: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de G-SKIN website en namelijk de design-, creatie-, foto- en elektronische gegevens zijn eigendom van G-SKIN en zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Ieder geval van namaak of overbrenging, buiten de uitzondering die door de wethouder toegelaten zijn, en buiten een door G-SKIN duidelijke en geschreven toelating, is verboden en kan tot civiele en strafrechtelijke sancties leiden in de aard van namaak. Iedere kwalitatieve of kwantitatieve extractie van G-SKIN online content is onwettig.

ARTKEL 13: PERSOONLIJKE GEGEVENS

13.1. Garantie

G-SKIN geeft geen persoonlijke informatie van klanten aan derden. Deze blijven strikt vertrouwelijk en worden enkel gebruikt in het kader van onze professionele relaties ( vb : behandeling van bestellingen, facturatie, betaling, nieuwsbrief,…) De gegevens kunnen elk moment door de klant zelf worden aangepast aan de hand van het online beheer van het account.

De toegang tot sommige pagina’s van de website is afhankelijk van het op voorhand communiceren van persoonlijke gegevens. G-SKIN stockeert enkel informatie dat van belang is voor de dienstuitvoering.

Persoonlijke gegevens die aan ons gecommuniceerd worden zijn vertrouwelijk en worden in geen geval aan derden doorgegeven zonder voorafgaande toelating van de klant en volgens de wetgeving over de bescherming van personen m.b.t. de behandeling van persoonlijke gegevens (gewijzigde wet van 2 augustus 2002).

G-SKIN engageert zich om de transfer van persoonlijke gegevens op een veilige manier tot stand komt maar herhaald aan de klant dat het geheim van correspondenties op internet niet gegarandeerd kan zijn.

De bezoeker aanvaard dat het gebruik van de website onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is.

Conform de wetgeving over de bescherming van persoonlijke gegevens, kan de klant zijn/haar inkijkrecht tot de gegevens uitvoeren en het recht op het veranderen of verwijderen van de informatie door een geschreven aanvraag (met e-mailadres, naam, voornaam, adres) naar G-SKIN te sturen aan volgend adres: info@g-skin.com. In het geval van overdracht van de activiteiten aan derden, engageert G-SKIN zich om de klanten op voorhanden te informeren.

Gebruikers van de G-SKIN website zijn geïnformeerd en accepteren dat bij toegang tot de website, informatie tijdelijk opgeslagen kan worden in een geheugen of op hun hardware om onder anderen de navigatie op de website te vergemakkelijken (‘cookies’).

Door hun telefoonnummer(s) of e-mailadres op de website van G-SKIN mee te delen, accepteren de gebruikers om van G-SKIN via telefoon, e-mail of per post informatie te krijgen.

Persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven, enkel in het geval dat dit nodig is voor het afhandelen van de desbetreffende bestelling.

Alle website-elementen, visueel of audio, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrechten, de merken en patenten.

ARTIKEL 14: CONFORMITEIT VAN G-SKIN ARTIKELEN

14.1. G-SKIN doet zijn uiterste best om de afbeeldingen op de website zo dicht mogelijk bij de realiteit te laten komen. Het is echter mogelijk dat, omdat de foto’s via internetverbinding zichtbaar zijn gemaakt, dat de perceptie van de foto door de klant de artikelen anders laat blijken dan deze in werkelijkheid zijn, zoals de kleur bij voorbeeld.

ARTIKEL 15: GARANTIES

15.1 Garantie

Wij hechten veel beland aan de kwaliteit van de producten en accessoires die worden opgestuurd. Deze worden stuk voor stuk nagekeken vóór iedere verzending, maar ondanks onze aandacht is het mogelijk dat sommige producten beschadigd geraken tijdens het transport. In zo’n geval, heeft u 3 dagen de tijd na ontvangst om ons daarover te informeren via e-mail, telefoon of per post. Wij zullen de aanvraag z.s.m. behandelen.

15.2. Garantie van artikelen in uitverkoop: Sommige producten zoals uit een uitverkoop geven geen recht op garantie: dit zal zichtbaar zijn bij de beschrijving op de website van www.g-skin.com

15.3. De garantie komt niet tussen bij beschadigde producten door verkeerd gebruik van de klant. G-SKIN zal wel een oplossing zoeken om de klant tevreden te stellen.

ARTIKEL 16: AANPASSING AVV

G-SKIN heeft het recht om de AVV aan te passen.

De klant moet bij iedere bestelling de AVV nalezen.

Klanten die niet willen dat de contractuele verbinding regeert worden door de nieuwe versie van de AVV die voor alle nieuwe bestellingen gelden, moeten dat communiceren en, vanaf de ingang van de nieuwe AVV, niet meer op de webshop www.g-skin.com bestellen.

ARTIKEL 17: VERANTWOORDELIJKHEID

17.1 Bij een niet-uitvoering kan de verantwoordelijkheid van G-SKIN niet achterhaald worden als de niet-uitvoering van het verkoopcontract of het slecht uitvoeren ervan toegeschreven kan worden, ofwel aan de klant ofwel aan het onvermijdbare feit van een derde factor, ofwel bij overmacht.

17.2 G-SKIN is niet verantwoordelijk voor de content van website waar het aan gelinkt wordt, direct of indirect, via hyperlinks of eender welkandere methode.

17.3 G-SKIN doet er alles aan dat de website optimaal werkt maar garandeert niets. G-SKIN kan dus niet verantwoordelijk geacht worden bij eendere welke schade dat aangericht wordt door onbeschikbaarheid van de website.

ARTIKEL 18: WET EN GESCHILLEN

Deze AVV in de Nederlandse taal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd conform de Luxemburgse wetgeving. Bij geschillen, zal de klant eerst G-SKIN moeten contacteren voor een minnelijke schikking. In een ander geval is enkel te Luxemburgse rechtbank competent.